انواع فن و فن های سانتریفوژ ( Ventilator )

انواع فن و فن های سانتریفوژ ( Ventilator )

.

یکی دیگر از تولیدات شرکت زیست فیلتر فن یا ونتیلاتور می باشد، این دستگاه اصلی ترین وظیفه که تامین هواگذر و فشار مکشی برای جمع آوری غبار می باشد را بر عهده دارد،  دستگاه های فن با توجه به دبی و فشار مکشی مورد نیاز طراحی و ساخته می شوند.

شرکت زیست فیلتر توانایی تولید انواع فن با دبی 1000 تا 500000 مترمکعب در ساعت و فشار 1000 تا 20000 پاسکال را دارد.

انواع فن های تولیدی این شرکت به شرح زیر می باشد:

  • فن های سانتریفوژ (Centrifugal Fan)
  • فن های محوری (Axial Fan)
  • فن های فشار بالا (Hi Pressure Fan)
  • تامین قطعات ومتعلقات فن (Fan Accessories)

تصاویر زیر بخشی از فن های سانتریفوژ ساخته شده توسط شرکت زیست فیلتر را نشان می دهد که برای صنایع مختلف کشور طراحی و تولید شده است.