اهداف کیفی

اهداف کیفی

رضایت مشتری، اساس طراحی خدمات است و امانت داری، تکریم واحترام به مشتری و تحویل به موقع محصول (موضوع سفارش) به شکل مناسب ، عامل اعتماد به ما می باشد مديريت با بازنگري مستمر و برنامه ريزي شده، تعهد خود در نگهداري سيستم مديريت كيفيت را نشان داده و انتظار دارد كليه كاركنان به منظور نيل به اهداف فوق تعهد، مسِئوليت پذيري، اتحاد و همكاری گروهي را سرلوحه كار خود قرار دهند.
بهبود مستمر سطح کیفی محصولات شرکت با توسعه منابع انسانی شایسته و با استفاده از روش، منابع، ابزار و فن آوریهای مناسب، در صدر اهمیت اهداف کیفی این شرکت قرار دارد.

 

  » افزایش سطح تکنولوژی، تنوع محصولات، توسعه بازار و کاهش قیمت تمام شده محصول.

  » ارتقاء دانش و آموزش کارکنان و افزایش انگیزش جهت ارائه محصولات با کیفیت بهتر.

  » تضمین بهبود مداوم کیفیت تولیدات از طریق کنترل نتایج فنی و تجزیه تحلیلهای مربوطه.

  » تحکیم و ترویج فرهنگ صنعتی در تمام شرکت بمنظور دستیابی به اهداف سازمانی.

  » بهبود مستمر فرهنگ نظم و انضباط فردی وگروهی در کلیه سطوح.