بگ فیلتر ( Bag Filter )

غبار گیر یا بگ فیلتر

دستگاه غبارگیر کیسه ای یا بگ فیلتر دستگاهی است که برای جمع آوری گردوغبار ایجاد شده دریک فرایند مورد استفاده قرار می گیرد، این دستگاه به طور خلاصه شامل محفظه هوای تمیز، محفظه تصفیه، کیسه فیلتر، محفظه هوای فشرده، شیرهای دیافراگمی و سیستم تخلیه می باشد.

یک دستگاه غبار گیر با توجه به نوع آلاینده، اندازه ذرات غبار تولید شده ودبی مورد نیاز طراحی و محاسبه می شود که این محاسبات شامل پارامترهایی مانند سطح فیلتراسیون سرعت ربایش ذرات و در نهایت قدرت مکشی که توسط فن سانتریفوژ تامین می شود، می باشد.

تصویر مقابل تصویر یک دستگاه فیلتر کیسه ای به ظرفیت 300000 متر مکعب در ساعت به همراه یک دستگاه فن سانتریفوژ مربوط به کارخانه فولاد اربیل واقع در اربیل عراق می باشد.

تصاویر زیر، تصویری از یک دستگاه بگ فیلتر به همراه یک دستگاه فن سانتریفوژ مربوط به شرکت ذوب آهن اصفهان بخش فولادسازی (ال-اف) با ظرفیت 160000 مترمکعب در ساعت که توسط شرکت زیست فیلتر طراحی واجرا گردیده است. طراحی کانالهای مکشی، ساخت کانالها، طراحی سیستم اتوماسیون مربوط دمپرها و نصب کلیه تجهیزات نیز توسط شرکت زیست فیلتر انجام شده است.