درخواست خرید

درخواست خرید و خدمات
.
کلیه مشتریان و بازدید کنندگان سایت با توجه به مورد یا موارد مورد تقاضا درخواست خود در خصوص غبار گیر، کیسه فیلتر، فن سانتریفوژ و …. با  Download  فرم موردنظر وتکمیل موارد عنوان شده، فرم درخواست را به شماره فکس این شرکت ارسال فرموده تا دراسرع وقت با شما تماس حاصل گردد.
 
* لازم به توضیح این که فرم تکمیل شده توسط شرکت درخواست کننده، حتما مهر وامضا گردد.
* فرم هایی که فاقد مهر وامضای شرکت درخواست کننده باشد فاقد اعتبار بوده و توسط این شرکت پیگیری نخواهد شد. 
 
فایل مربوط به اطلاعات فنی (نصب ونگهداری) بصورتPDF و به حالت ZIP FILE   می باشد که پس از دریافت فایل حتماً فایل  را EXTRACT   نمایید.
.
 
کلیه مشتریانی که سابقه همکاری قبلی با شرکت زیست فیلتر را داشته وسیستم فیلتراسیون خریداری ونصب کرده اند میتوانند از لینک زیر راهنمای اطلاعات فنی (نصب ونگهداری) را دریافت کنند.
.