روتاری والو (Rotary Air Lock)

روتاری والو (Rotary Air Lock)

.

دستگاه روتاری والو یا Rotary Air Lock دستگاهی است که برای تخلیه غبار حاصل از تصفیه که در داخل قیف جمع آوری مواد انباشته می شود، مورد استفاده قرار می گیرد.

روتاری والو جهت ایجاد جریان تخلیه مواد و ذرات خشک طراحی شده است. این دستگاه بطور وسیعی درسیستم های پنوماتیک انتقال مواد، تجهیزات و سیستم های کنترل گرد و غبار به عنوان فیدر توده مواد جهت حفظ جریان یکنواخت مواد در پروسه به کارمی رود.

در زمانی که مواد و غبار حاصل از یک فرایند جمع آوری می شود این غبار در قیف جمع آوری غبار انباشته می شود، برای تخلیه این مواد به دلیل وجود مکش در سیستم امکان تخلیه به شکل عادی وجود ندارد زیرا به دلیل وجود این مکش، هوا یه داخل سیستم نفوذ کرده و جدا از اینکه باعث جلوگیری از خروج مواد از قیف تخلیه می شود، موجب طاق زدن غبار در قسمت خروجی شده و همین امر موجب جلوگیری از فرآید تخلیه می گردد.

دستگاه روتاری والو (Rotary Air Lock) نوعی شیر دوار است که با جلو گیری از نفوذ هوا امکان تخیله مواد را از قیف جمع آوری مواد میسر می سازد، این دستگاه از طریق تامین نیروی محرکه ای که از یک عدد موتورگیربکس دریافت می کند پره های داخل به گردش در آمده و غبار حاصله با حرکت دوار پره ها به راحتی از قیف جمع آوری غبار تخلیه می کند.

بطور کلی این دستگاه وظیفه تخلیه مواد، کنترل آنها وجلوگیری از تراکم در هنگام تخلیه را بر عهده دارد.