سبد ( Cage )

سبد نگدارنده کیسه فیلتر(Cage)

.

در زمانی که کیسه های فیلتر داخل محفظه تصفیه فرار می گیرد به دلیل وجود مکش زیاد در این محفظه، کیسه ها به شکل اصلی خود قرار نخواهند گرفت و باعث می شود که عمل فیلتراسیون غیر ممکن شود به همین دلیلی قطعه ای به نام سبد یا CAGE در داخل کیسه ها قرار می گیرد که وظیفه این قطعه نگهداشتن کیسه فیلترها در شکل و فرم اصلی خود می باشد.

از دیگرتولیدات این شرکت انواع سبدهای نگهدارنده (Cage) کیسه فیلترمی باشد، تولید وساخت این سبدها دراندازه های مختلف وتوسط دستگاه های جوش اتوماتیک انجام می گیرد .
لازم بذکر است که هیچ محدودیتی از نظر طول در ساخت این محصول وجود ندارد، برای طولهای زیاد این سبدها به صورت دو یا چند تکه و اتصال این قطعات به روش Coupling می باشد تا استحکام و شکل سبدها حفظ می گردد.
انواع سبد های تولیدی توسط شرکت زیست فیلتر عبارتند از :

  • سبدهای دوتکه و چند تکه
  • سبدهای استیل
  • سبد با پوشش گالوانیزه
  • سبد با پوشش رنگ

تصاویر زیر نمونه هایی از سبدهای تولید شده توسط شرکت زیست فیلتر می باشد.