کیسه فیلتر ( Filter Bag )

کیسه فیلتر (FILTER BAG)

.

این شرکت تنها تولید کننده انواع کیسه فیلتر به روش دوخت - جوش حرارتی در ایران می باشد، در روش دوخت عادی اتصال درز کیسه ها به توسط نخ های مخصوص دوخته می شود در این روش کیسه هایی که به روش معمولی دوخته می شود در طول مدت زمان بهره برداری و انجام عمل جت پالس از نقطه دوخته شده که مقاومت کمتری دارد به مرور زمان آسیب دیده و از هم  گسسته می شود، به همین دلیل شرکت زیست فیلتر با استفاده از تکنولوژی دوخت - جوش حرارتی محل دوخت را به روشی خاص به هم جوش داده تا این قسمت از کیسه تبدیل به یک بخش مقاوم شده و در مقابل سیستم جت پالس استحکام بیشتر و به طبع طول عمر بیشتری داشته باشد.

عمده پارچه های مورداستفاده در طراحی وتولید کیسه های فیلتر توسط این شرکت عبارتند از :

.
PES: Polyester
P.P: Polypropylene
PAN: Polyacrylonitrile
Nomex: m-Aramide
Fiberglass+PTFE membrane
PPS: polyphenylenesulfide
P84: Polyimide
PTFE: polytetraflouroethylene

.
لازم به ذکر است که پارچه های مورد استفاده در تولیدات این شرکت دارای استاندارد های اروپا بوده ومتناسب با محیط های صنعتی مختلف از طرف این شرکت تامین می گردد.